EMÜS on 1999. aastal loodud mittetulundusühing. Selts ühendab Eesti maastikuarhitektuuri tudengeid, kellel on võimalus  kaasa rääkida oma eriala edendamises ning pakub võimalusi praktiseerida õpitut väljaspool ülikooli. Kasulikud teadmised ja palju väärtuslikke mälestusi ülikooli ajast. 

Liitumiseks pole vaja teha muud, kui täita ära ankeet! (vajuta siia)

EMÜSi visioon on vormida erialameistreid ja ruumiteadlikke inimesi, kes loovad kvaliteetset ja jätkusuutlikku elukeskkonda.

EMÜSi missioon on ühendada maastikuarhitektuurist huvitatud inimesi ja pakkuda erinevaid tegevusalasid:

  • esindada maastikuarhitektuuri üliõpilaste huve eriala õpetavates kõrgkoolides, riigi-, võimu- ning teistes ühiskondlikes ja üliõpilasorganisatsioonides nii kodu- kui ka välismaal;
  • erialaseid tutvusi ja sõpruskonda;
  • erialaste oskuste arendamist ja silmaringi avardamist;
  • praktilisi väljundeid;
  • ettepanekuid õppetöö edendamiseks;
  • eriala populariseerimist meedia vahendusel;
  • sidemete ja koostöö arendamine teiste organisatsioonidega;
  • üliõpilasvahetuse hoogustamist;
  • maastikuarhitektuuri eriala üliõpilaste seltsielu korraldamist.