ÜLDKOOSOLEK 2015


Sel kolmapäeval, 7.10.2015 kell 18:00 toimub EMÜSi ÜLDKOOSOLEK. Asukohaks EMÜSi ruumid, Maaülikooli Maastikumaja (Kreutzwaldi 56/3, Tartu) keldrikorrusel.

Tuletame meelde, et Seltsi liikmetele on üldkoosolekul osalemine kohustuslik. Kellel aga mõjuvatel põhjustel pole võimalik üldkoosolekust osa võtta, palume oma hääl volitada mõnele üldkoosolekul osalevale Seltsi liikmele. Volitus edastada digitaalselt või kirjalikult allkirjastatuna kas otse juhatusele või volitatud isikule. Volituses märkida ära enda andmed (nimi, isikukood) ning volitatava isiku andmed.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade EMÜSi tegevusest majandusaastal 2014/2015
2. EMÜSi majandusaasta aruanne 2014/2015
2.1 Tutvustus
2.2 Revisjonikomisjoni otsus aruande kohta
2.3 Aruande vastuvõtmine
3. EMÜSi liikmemaksu suuruse ja maksmistähtaja määramine majandusaastaks 2015/2016
4. EMÜSi juhatuse valimine majandusaastaks 2015/2016
5. EMÜSi juhatuseväliste ametikohtade määramine
6. Revisjonikomisjoni määramine
7. Kohapeal tõstatatud teemad

Kohtumiseni kolmapäeval!

Eelmine
EMAL korraldab seminari "Maastikuarhitekt riigist riiki"
Järgmine
EMÜSi jõulupidu 16.12.2015

Lisa kommentaar

Email again: