LIIKMEAVALDUS.    
Avaldusse tuleb kirjutada lühike tutvustus endast, põhjendus, miks tulid õppima maastikuarhitektuuri ja miks soovid liituda Seltsiga.
Enne avalduse tegemist, palume tutvuda Seltsi põhikirja ja kodukorraga. Avaldusega lubad avaldada oma nime kodulehe liikmebaasis  ning e-maili lisamise Seltsi meililisti.