EMÜSi visioon on vormida erialameistreid ja ruumiteadlikke inimesi, kes loovad kvaliteetset ja jätkusuutlikku elukeskkonda.

EMÜSi missioon on ühendada maastikuarhitektuurist huvitatud inimesi ja pakkuda erinevaid tegevusalasid:

  • esindada maastikuarhitektuuri üliõpilaste huve eriala õpetavates kõrgkoolides, riigi-, võimu- ning teistes ühiskondlikes ja üliõpilasorganisatsioonides nii kodu- kui ka välismaal;
  • erialaseid tutvusi ja sõpruskonda;
  • erialaste oskuste arendamist ja silmaringi avardamist;
  • praktilisi väljundeid;
  • ettepanekuid õppetöö edendamiseks;
  • eriala populariseerimist meedia vahendusel;
  • sidemete ja koostöö arendamine teiste organisatsioonidega;
  • üliõpilasvahetuse hoogustamist;
  • maastikuarhitektuuri eriala üliõpilaste seltsielu korraldamist.