Seltsist

Tutvustus

Maastikuarhitektuur – see on kogu maastik, mis meid ümbritseb, äärmiselt laiahaardeline ja kompleksne valdkond, milles orienteerumisele aitab kaasa Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS). Meie ridadesse kuuluvad nii Eesti Maaülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuri tudengid, kuid asjast huvitatuid ootame alati oma ettevõtmistesse. Selts on suurepärane ja suisa hädavajalik võimalus tulevasele, erialast sissevõetud ja pühendunud maastikuarhitektile leida kooli poolt omandatavale lisaks erialaseid juhtnööre.

Seltsi loojateks olid eriala esimesed vilistlased. Nemad on pioneeridena Eestis tegutsevad ning juba omandatud teadmisi jagavad maastikuarhitektid. Lisaks räägivad kokkusaamisõhtutel kogenud liikmed ja külalislektorid erialaga seotud teemadel. Sisseharjunult kohtume korra või paar igal nädalal, et kogeda filmi- ja loenguõhtuid, ideekonkursse, töötubasid, toote- ja tehnoloogiatutvustusi, jalgpallitrenni, maailmaparandusaktsioone, ühissöömisi, hea muusika kuulamist või lihtsalt omavahel suhtlemist.

EMÜS on ka kaks korda korraldanud rahvusvahelisi ELASA (European Landscape Architecture Students Associationi) kohtumisi Tartus ja konkurss-töötuba Ajutised Aiad (Temporary Garden) Anne luhal. Lisaks on läbiviidud projekt ''Landscape Architects in Estonia'', mille raames Rootsi ja Saksa maastikuarhitektid käisid Eestis tuutorite ja lektoritena teadmisi jagamas. Maastikuarhitektuur on Eestis veel arenev, kuid Euroopas juba kõrgelt hinnatud eriala, mille vältimatuks osaks EMÜS on olnud ning üha rohkem on ka edaspidi.
 
Organisatsioon
 
MTÜ Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (edaspidi EMÜS) on 1999. aasta kevadel loodud üliõpilasorganisatsioon, mille eesmärk on aidata kaasa maastikuarhitektuuri tudengitele parema haritustaseme andmisele ning kaitsta üliõpilashuve nii haridus- kui ka majandusringkondades. EMÜSi tulu moodustab liikmemaks, kulutused on peamiselt seotud erinevate erialaste ürituste korraldamisega. Ühtegi palgalist töötajat seltsis ei ole, kõik liikmed täidavad oma kohuseid tasuta.
 
EMÜSi liikmeks saavad astuda kõik maastikuarhitektuuri eriala õppivad bakalaureuse- ja magistriastme tudengid. Pärast õpingute lõpetamist liikme staatus säilib, kuid 5 aasta möödudes kaob liikmel õigus olla juhatuse liige. Üliõpilasi esindava organisatsioonina võib selts aidata liikmeid suhtlemisel teiste institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal - vahendada erialast informatsiooni, taotleda liikmetele erialaseid töid ja praktikakohti.
 

-->